SOMMER 2021

Det vil være svært redusert bemanning ved Bjørnsletta Legesenter i sommer (uke 27-30). Rutinekontroller, helseattester, generell sjekk m.m. bør bestilles før eller etter juli måned.

E-konsultasjoner vil heller ikke være mulig (ikke besvares) i dette tidsrommet.

Uke 30 er Bjørnsletta Legesenter helt stengt. Alle henvendelser skal da rettes til:

Ullern Legesenter

Hoffsveien 48, 0377 Oslo

Tlf: 22 51 11 00

 

Janssen-vaksinen Covid-19

Bjørnsletta Legesenter følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Legeforeningen og vil derfor ikke tilby å sette denne vaksinen på våre pasienter. Vi vil heller ikke skrive ut resepter på Janssen-vaksinen.

 

Pasientsky

Vi har fått tilbakemeldinger på at noen pasienter har opplevd vansker med å bestille legetime i pasientsky-appen. Vi har tatt kontakt pasientsky og dette skal løse seg dersom man oppdaterer appen i Appstore/Google Play.

 

Covid-19 Vaksine

Legesenteret får mange henvendelser og spørsmål rund vaksinering for Covid-19.

På  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/ kan man finne oppdatert informasjon fra FHI.

 

NYE VIKTIGE RUTINER i forbindelse med COVID-19/Korona virus ved BJØRNSLETTA LEGESENTER

Pasienter som har luftveissymptomer eller omgangssykesymptomer kan dessverre ikke komme inn på legekontoret før dette er avklart med legen i forkant av besøket.

Som et ledd i smittevernregimet må alle som skal inn på legesenteret svare på et avklaringsskjema før inngang til legesenteret hver gang. Skjema ligger ved inngangsdøren til legekontoret.

Hvis JA på et eller flere av punktene på skjema, må du IKKE gå inn hverken på venteværelset, til laboratoriet eller til legen. Inngang til legesenteret vil da kun skje etter en vurdering og i henhold til gjeldende smittevernprosedyrer/anbefalinger fra FHI før du kommer inn. Er du i tvil, ta kontakt per telefon slik at legen kan ta en vurdering før du kommer.

Spørsmålene på skjema er:

• Har du vært på utenlandsreise de siste 10 dagene? Evt hvor?
• Har du luftveissymptomer som sår hals, feber, og/eller hoste, tap av lukte-/smakssans?
• Har du hatt vandig diare eller magesmerter akutt oppstått de siste 10 dager?
• Har du hatt nærkontakt med noen som er mistenkt eller bekreftet smittet siste 10 dager?

*  *  *

For å redusere smitterisiko bør kontakten så langt som mulig foregå per e-konsultasjon, videokonsultasjon eller telefon. Dersom du har luftveissymptomer og behov for medisinsk behandling, kontakt legesenteret så kan vi vurdere hvor du bør undersøkes. (f.eks. henvisning til Feberpoliklinikk Vest).

Bjørnsletta legesenter tilbyr nå mobilbetalingsløsning for e-konsultasjon, videokonsultasjon og telefonkonsultasjon.

Convene er en mobilbetalingsløsning hvor pasienter raskt og enkelt kan betale for konsultasjoner direkte fra sin mobiletelefon, nettbrett eller PC.

Ved e-konsultasjon er mobilbetaling et enkelt og gebyrfritt betalingsalternativ. Pasienten vil ikke bli belastet med fakturagebyr dersom betalingen skjer innen tidsfristen som står oppgitt i SMS-en.

For å gjennomføre mobilbetaling trenger man kun en smarttelefon, nettbrett eller PC, samt internettilgang (WiFi eller mobildata). Pasienten vil motta en SMS med betalingslenke i etterkant av konsultasjonen.

Convene mottar pasientens mobilnummer fra klinikkens journalsystem. Pasienten kan selv oppdatere sitt mobilnummer på betalingsterminalen eller gi beskjed til klinikken.

SMS med personlig betalingslenke og kode (fire siffer) blir sendt ut påfølgende dag mellom kl. 08:00-10:00.

Pasienten kan ta kontakt med Convene på telefon 21 62 73 00 eller send en melding på https://www.convene.no/privat/kontakt-oss/#kontaktskjema.

 

Vi bruker PasientSky. En sikker online tjeneste hvor du kan fornye faste medisiner, reserve time eller lese mottatt elektronisk post fra Legesentret. For å holde din informasjon sikker, må man bruke BankID. Tjenesten er tilgjengelig via app (Søk etter PasientSky) og nettside

Med vennlig hilsen

Bjørnsletta Legesenter