Legesenteret har full bemanning av sekretærer. Fastlegene er på jobb. Alle pasienter som kontakter legesenteret tilbys nødvendig allmennlegetjenester.

For å redusere smitterisiko bør kontakten så langt som mulig foregå per e-konsultasjon, videokonsultasjon eller telefon.

Pasienter som har sykdomstilstander som krever fysisk undersøkelse, behov for blodprøvetaking eller lignende settes opp på vanlige timer.

Alle pasienter med luftveisinfeksjon betraktes som mulig smittede. Dersom du har luftveissymptomer og behov for medisinsk behandling, kontakt legesenteret så kan vi vurdere hvor du bør undersøkes. (f.eks. feberpoliklinikk).

Vi holder stengt i påskeuken. Vi har avtale med Ullern legesenter om at de tar i mot pasienter som trenger rask legehjelp. Tlf 22511100.

 

Vi bruker PasientSky. En sikker online tjeneste hvor du kan fornye faste medisiner, reserve time eller lese mottatt elektronisk post fra Legesentret. For å holde din informasjon sikker, må man bruke BankID. Tjenesten er tilgjengelig via app (Søk etter PasientSky) og nettside

Med vennlig hilsen

Bjørnsletta Legesenter