Åpningstider i romjulen

Legesenteret er åpent mandag 28.12, tirsdag 29.12 og onsdag 30.12.

Vanlige åpningstider.

NYE VIKTIGE RUTINER i forbindelse med COVID-19/Korona virus ved BJØRNSLETTA LEGESENTER

Pasienter som har luftveissymptomer eller omgangssykesymptomer kan dessverre ikke komme inn på legekontoret før dette er avklart med legen i forkant av besøket.

Som et ledd i smittevernregimet må alle som skal inn på legesenteret svare på et avklaringsskjema før inngang til legesenteret hver gang. Skjema ligger ved inngangsdøren til legekontoret.

Hvis JA på et eller flere av punktene på skjema, må du IKKE gå inn hverken på venteværelset, til laboratoriet eller til legen. Inngang til legesenteret vil da kun skje etter en vurdering og i henhold til gjeldende smittevernprosedyrer/anbefalinger fra FHI før du kommer inn. Er du i tvil, ta kontakt per telefon slik at legen kan ta en vurdering før du kommer.

Spørsmålene på skjema er:

• Har du fått påvist COVID-19-infeksjon i løpet av de siste 6 uker?
• Har du de siste 10 dager vært i kontakt med noen som har fått påvist COVID-19?
• Har du vært i utlandet de siste 10 dager?
• Har du nå eller har du hatt forkjølelsessymptomer de siste 10 dager? Herunder gjelder spesifikt: feber, hoste, tungpustethetog/eller sår hals
• Har du hatt vandig diare eller magesmerter akutt oppstått de siste 10 dager?
• Har du vært på private sammenkomster/fester hvor smittevern ikke har vært godt nok ivaretatt siste de 10 dager?
• Er du i pålagt hjemmekarantene/isolasjon?
• Har du husstandsmedlemmer/arbeidskamerater som har vært smittet/syke de siste 10 dager?

 

Vedrørende influensavaksine 2020.

Fra uke 49 åpner vi for influensavaksineringer for pasienter utenfor risikogruppene.

Tirsdag  1. desember og onsdag 2. desember er nå mulig å bestille time til vaksinering på pasientsky eller per telefon. Som et smitteverntiltak forsøker vi å ikke fylle opp venterommet og det vil derfor ikke være mulig med drop-in på laboratoriet for vaksinasjon. Vaksinen vil koste 350 kr.

Influensavaksinasjon har frem til nå vært forbeholdt følgende risikogrupper:

1) Alle over 65 år.

2) Beboere i sykehjem og omsorgsboliger.

3) Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologiske sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
4) Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom.

*  *  *

For å redusere smitterisiko bør kontakten så langt som mulig foregå per e-konsultasjon, videokonsultasjon eller telefon. Dersom du har luftveissymptomer og behov for medisinsk behandling, kontakt legesenteret så kan vi vurdere hvor du bør undersøkes. (f.eks. henvisning til Feberpoliklinikk Vest).

Bjørnsletta legesenter tilbyr nå mobilbetalingsløsning for e-konsultasjon, videokonsultasjon og telefonkonsultasjon.

Convene er en mobilbetalingsløsning hvor pasienter raskt og enkelt kan betale for konsultasjoner direkte fra sin mobiletelefon, nettbrett eller PC.

Ved e-konsultasjon er mobilbetaling et enkelt og gebyrfritt betalingsalternativ. Pasienten vil ikke bli belastet med fakturagebyr dersom betalingen skjer innen tidsfristen som står oppgitt i SMS-en.

For å gjennomføre mobilbetaling trenger man kun en smarttelefon, nettbrett eller PC, samt internettilgang (WiFi eller mobildata). Pasienten vil motta en SMS med betalingslenke i etterkant av konsultasjonen.

Convene mottar pasientens mobilnummer fra klinikkens journalsystem. Pasienten kan selv oppdatere sitt mobilnummer på betalingsterminalen eller gi beskjed til klinikken.

SMS med personlig betalingslenke og kode (fire siffer) blir sendt ut påfølgende dag mellom kl. 08:00-10:00.

Pasienten kan ta kontakt med Convene på telefon 21 62 73 00 eller send en melding på https://www.convene.no/privat/kontakt-oss/#kontaktskjema.

 

Vi bruker PasientSky. En sikker online tjeneste hvor du kan fornye faste medisiner, reserve time eller lese mottatt elektronisk post fra Legesentret. For å holde din informasjon sikker, må man bruke BankID. Tjenesten er tilgjengelig via app (Søk etter PasientSky) og nettside

Med vennlig hilsen

Bjørnsletta Legesenter