E-Konsultasjoner

Legearm

E-konsultasjoner (forespørsler direkte til legens epost om f.eks henvisninger, resepter eller korte medisinske problemstillinger som ikke krever klinisk undersøkelse) vil i henhold til normaltariffen for fastleger faktureres uten fakturagebyr.

E-konsultasjon  kan pasientene stille enkle helserelaterte spørsmål og få svar via PasientSky eportal. Det er tidsbesparende og praktisk for både legekontoret og pasienten!

Pasientene har ofte mange korte spørsmål som ikke krever et besøk til legen, eller de trenger bare svar på en prøve. E-konsultasjon gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt.

Med e-konsultasjon kan pasienten skrive meldinger til klinikken og legen kan svare når det passer best for seg. Meldingene krypteres og sendes på sikker måte i henhold til Normen for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren.

Når er e-Konsultasjon nyttig?

• Enkle spørsmål om kjente sykdommer

• Enkle spørsmål om medisinering

Viktig: Ingen sykmelding eller videre sykmelding basert på E konsultasjon.