Fremgangsmåte for oppslag av blodprøvesvar

IMG_0048

Dersom din fastlege  har benyttet elektronisk rekvirering, kan du få tilgang til dine egne prøvesvar via hjemmesiden til Fürst Forum. Fürst Forum er et nettbasert verktøy som sikrer samspillet mellom legekontor og laboratoriet, ved elektronisk rekvirering og svarrapportering.

Legen må da krysse av for dette, og taste inn ditt mobil-nummer, samtidig som legen rekvirerer prøvene. Tilgangen gjelder kun for denne ene rekvisisjonen.

Vennligst logg deg på følgende link:

http://www.furst.no/ta-prove-hos-oss/pasientweb/