Hjernhinnebetennelse

Opplysninger og bildet hentet fra FHI

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Ungdom meningokokkvaksinasjon.

Selv om antall tilfeller av meningokokksykdom i Norge er lav, er ungdom i alderen 16–19 år en av de aldersgruppene som har høyest forekomst av denne sykdommen. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.

Forekomst blant ungdom

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. Få av disse ungdommene blir syke, men de kan smitte andre. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

Forekomsten av invasiv meningokokksykdom blant 16-19 åringer har gradvis gått ned siden 2010. De siste fem årene har det årlig vært meldt mellom to og ni tilfeller av meningokokksykdom i denne aldersgruppen.  Så langt i 2017 er det meldt om tre tilfeller.

Vaksine til ungdom

Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. I tillegg er vaksine mot meningokokk serogruppe B (Bexsero eller Trumenba) tilgjengelig. For å være beskyttet mot alle de vanligste gruppene av meningokokkbakterien som har sirkulert i Norge de senere årene (C, W, Y og B) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.

De siste årene har serogruppe C og Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdommer. Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. I de siste to årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdommer 16-19 år.

Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av serogrupper inkludert i ACWY-konjugatvaksinen er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B hos ungdommer 16-19 år. Med dagens epidemiologi vil ACWY-konjugatvaksinen gi bredest dekning. Denne situasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi. Folkehelseinstituttet følger nøye med på utviklingen, og ved betydelige endringer vil anbefalingene om vaksinasjon kunne endres. Oppdatert informasjon vil komme dersom dette skulle bli aktuelt.

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/ungdom-bor-vurdere-a-vaksinere-seg-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/

Meningokokk A+C+W+Y (konjugatvaksine) Menveo (slv.no) 0,5 ml sett [
Nimenrix (slv.no) 0,5 ml sett
Meningokokk C (konjugatvaksine) NeisVac-C (slv.no) 0,5 ml spr.

Meningokokk B

 

Bexsero (slv.no) 0,5 ml spr.
Trumenba (slv.no)