HPV-vaksine

Er du født i 1991 eller senere får du fra høsten 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Vaksinen består av tre doser som må settes i løpet av ett år.
Dette er et toårig vaksinasjonsprogram, og du må ta første vaksine innen utgangen av 2018.
Vaksinen settes som en sprøyte i armen.

Du kan ta vaksinen i alle bydeler, uavhengig av hvor du er folkeregistrert. Noen helsestasjoner holder stengt i skolens ferier.

 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/