Legeerklæring

Young doctor writing medical prescription

Vi får stadig oftere forespørsler om legeerklæringer til diverse etater. Dette oppleves problematisk da det tar tid og oppmerksomhet bort fra vår hovedoppgave; å være tilgjengelig for deg når du er syk. Vi vil gjøre oppmerksom på følgende:

Vi kan bare uttale oss om forhold vi selv har observert eller fått formidlet fra andre helseinstitusjoner.

Vi kan bare skrive erklæringer om rent helsemessige forhold.

Skriving av erklæringer vil alltid bli prioritert lavere enn hjelp til syke.