Hvem er vi?

Hjerte_nytt

 

Vårt mål er å formidle helsetjenester av høy kvalitet og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes, ber vi deg gi oss informasjon om dette, slik at vi kan forbedre våre rutiner.

 

 

Lege Barbro Flage Braathen
Spesialist i allmennmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

.

 

Lege Jan Olav Sørdal
Spesialist i Almennmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening.

 

 

Lege Diako Hamedi
Spesialist i Almennmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening.

 

 

Lege Daniel McFadden
Allmennlege i Spesialisering/Fastlegevikar

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening.