Prisliste

PRISLISTE:

Vi følger veiledende priser i Normaltariffen som er en avtale mellom Legeforeningen og myndighetene. For andre tjenester gjelder følgende priser:

Førerkortattest kr. 650,-
Søknad TT-kort/P-tillatelse kr. 400,-

Avbestilling av reise kr. 250,-
Utvidet eksamenstid/ Legeattest for fravær kr. 250,-
Oppptak skole/studier. Dykkerattest kr. 700 – 1000,-
Adopsjon og fosterforeldre kr. 500,-

Øvrige attester kr. 450 ,- per påbegynte 15 minutter.

Vaksiner: Influensa 300,-       Pneumovax: 550 ,-

OBS. KONSULTASJONSHONORAR KOMMER I TILLEGG HVIS DU TAR OPP MEDISINSKE SPØRSMÅL UTENOM ATTESTEN. HVIS ATTESTEN SENDES UTENOM KONSULTASJON KOMMER FORSENDELSE- / FAKTURAGEBYR I TILLEGG.

 

Kostnader til materiell/forbruk/henvisning: Gebyr går ikke til opptjening på frikort/egenandelstaket. Disse må betales selv om man har frikort. Vi anbefaler å spørre under konsultasjon eller sjekke på betalingsautomaten ved tvil om det skal betales eller ikke.