Rask Psykisk Helsehjelp Bydel Ullern

bildet hjemmeside

 

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud til mennesker som strever med lettere psykiske vansker som blant annet stress, uro, tristhet, søvnvansker, angst og livsbelastninger

De tilbyr kurs, veiledet selvhjelp og inntil 8 individuelle samtaler med en terapeut – alt basert på kognitiv atferdsterapi.

Du må være bosatt i bydel Ullern, tilbudet er til alle fra 16 år og oppover.

Se mer på https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/

Du trenger ingen henvisning og kan kontakte oss direkte. Vi ønsker likevel et samarbeid med fastlege.
Kontakt oss på telefon:  95 29 83 22
Epost: raskpsykiskhelsehjelp@bun.oslo.kommune.no