Vaksine mot sesonginfluensa

 

Medical ampoules and syringe

Vi pleier å få influensavaksiner i slutten av oktober.

Det forventes en normal influensasesong med topp fra desember til februar.
Vi vaksinerer i forbindelse med konsultasjoner ved legesentret de neste måneder.
Du kan også bestille time hos helsesekretær for vaksinering. Vi prøver også å hjelpe deg med vaksinering som drop in time.
Det anbefales vaksine til følgende grupper:

Personer som er 65 år eller eldre
Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
Voksne og barn med kronisk nyresvikt
Voksne og barn med alvorlig nevrologisk sykdom eller skade
Beboere på alders- og sykehjem