Sommeren 2022

21.06.2022

Våre leger avvikler som vanlig ferie på litt forskjellig tidspunkt. Under ser du oversikten for ferieavvikling

Vi holder stengt i uke 30 (25/07-29/07). Ullern legesenter er vikar for oss og håndterer kun mer akutte hendelser som oppstår.

Adresse: Hoffsveien 48
Telefon: 22 51 11 00

Legene avvikler ferie i følgende uker:

Dr. Barbro Flage Braathen har ferie uke 26, 27, 28, 29, 30 og 31

Dr. Diako Hamedi har ferie uke 26, 27, 28, 29, 30 og 31

Dr. Jan Olav Sørdal har ferie uke 27, 28, 29 og 30

Dr. Daniel McFadden har ferie uke 27, 28, 29 og 30

Dr. Agnes Rybak har ferie 28, 29, 30 og 31

Det er innsatt to flinke vikarer på kontoret i denne perioden. Thea Schønning jobber som fastlegevikar for Dr. Diako Hamedi, og Øyvind Solheim for resterende leger.