Bjørnsletta Legesenter

Ditt legesenter på Ullern

Velkommen til Bjørnsletta Legesenter

Bjørnsletta Legesenter er en veldrevet firelegepraksis bestående av dr. Barbro Flage Braathen,
dr. Jan Olav Sørdal, dr. Diako Hamedi og dr. Daniel Mc Fadden. 

Legekontoret holder til i fine lokaler på Ullern med gode parkeringsmuligheter, 
og i umiddelbar nærhet til både buss og t-bane. 

Aktuelt 


Åpningstider | Julen 2022

Under ser du oversikten for avvikling i julen 2022. 

Fredag 23/12: kl. 08.00 - kl. 12.00 (alle legene jobber)
Mandag 26/12: stengt
Tirsdag 27/12: ordinær åpningstid (Dr. Hamedi og Dr. Bugge)
Onsdag 28/12: ordinær åpningstid (Dr. Hamedi og Dr. Sørdal) 
Torsdag 29/12: ordinær åpningstid (Dr. Hamedi, Dr. Sørdal og Dr. Bugge) 
Fredag 30/12:  ordinær åpningstid (Dr. Hamedi og Dr. Sørdal )

Det er tilrettelagt for flere timer til ø-hjelp enn vanlig. 

Daniel Mc Fadden går ut i omsorgspermisjon fom. 19/12-22 og er tilbake 02/01-23. I mellomtiden er han tilgjengelig for e-konsultasjon og reseptfornyelse. 

Med ønske om en god jul! 


Hva koster digital legekontakt i Pasientsky?

 • Reseptfornyelse er gratis.
 • E-konsultasjon som krever en vurdering av ny tilstand, igangsetting av ny behandling, fornyelse av sykmelding el.l. koster det samme som fysisk time på legekontoret.
 • På E-konsultasjoner besvart utenom ordinær arbeidstid (etter kl 16:00) vil pasienten i tillegg bli fakturert et påslag på 120,-. Dette i tråd med Legeforeningens avtale med Statens pensjonskasse nasjonalt (Normaltariffen 2022-23). Dette gjelder alle fastlegekontor, og ikke noe legene på Bjørnsletta styrer.
 • E-konsultasjon dekkes av frikort likt som ved fysisk konsultasjon.

Ny lege på Bjørnsletta - VELKOMMEN dr. Anders Bugge!

Vi ønsker med dette å informere om at dr. Barbro Flage Braathen dessverre skal slutte som fastlege ved Bjørnsletta Legesenter. Hennes siste arbeidsdag vil være fredag 11. november, og dr. Braathen ønsker å takke alle sine pasienter for en fin tid ved legekontoret. 

Samtidig har vi gleden av å informere om at dr. Anders Bugge vil overta som ny fastlege. Det innebærer at samtlige pasienter som til nå har hatt dr. Braathen, vil få dr. Bugge som sin nye fastlege. Dr. Bugge starter opp med timer allerede fra mandag 14. november. 

Dr. Bugge er fra tidligere spesialist i indremedisin og geriatri, og har lang erfaring fra alderspsykiatri. Etter 10 år på sykehus ser han nå frem til å bli kjent med sine nye pasienter på Bjørnsletta. 

Det vil dessverre ikke være mulig med e-konsultasjon eller reseptfornying via Pasientsky for dr. Braathens pasienter frem til dr. Bugge har oppstart 14. november. Vi beklager ulempen dette medfører.


Åpningstider | Høstferien 2022 (uke 40)

Det er høstferie 03.10-09.10. Noen av legene er ikke tilstede denne uken.  

Dr. Barbro Flage Braathen og Dr. Jan Olav Sørdal har ferie, men Pasientsky er åpen for både e-konsultasjon og fornying av resept for begge legene. 

Dr. Daniel Mc Fadden er tilstede mandag og onsdag 

Dr. Diako Hamedi er tilstede mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 


Årets influensavaksine 

Vi starter opp med influensavaksinering fra uke 41 (onsdag 12.10.22) 
Alle må ha timeavtale for å få satt vaksine. Vi har ingen drop-in! Time kan bestilles online på Pasientsky. 
I første omgang er det pasienter i risikogruppe som kan bestille time. Alle andre bes vente til november for vaksinering. 

Pris for influensavaksine: kr. 350,- (alle pasientgrupper)  

Alle som tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa anbefales influensavaksine. Dette gjeldes spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom 
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


Nytt venteværelse (01.08.22)!

Vi har fått nytt venteværelse på Bjørnsletta legesenter. Vi holder fortsatt til i samme lokaler. 
Har du bestilt time hos lege, trenger du ikke melde fra i luken. Benytt venteværelse, og legen vil rope deg opp.


Åpningstider | Sommer 2022

Våre leger avvikler som vanlig ferie på litt forskjellig tidspunkt. Under ser du oversikten for ferieavvikling 2022


Legene avvikler ferie i følgende uker: 

Dr. Barbro Flage Braathen har ferie uke 26, 27, 28, 29, 30, 31 (delvis) og 32 (delvis)

Dr. Diako Hamedi har ferie uke 26, 27, 28, 29, 30 og 31

Dr. Jan Olav Sørdal har ferie uke 27, 28, 29 og 30

Dr. Daniel Mc Fadden har ferie uke 27, 28, 29 og 30

Dr. Agnes Rybak har ferie 26, 28, 29, 30 og 31

Det er innsatt to flinke vikarer på kontoret i denne perioden. Thea Schønning jobber som fastlegevikar for Dr. Diako Hamedi, og Øyvind Solheim for resterende leger. 

Vi holder stengt i uke 30 (25/07-29/07).

Ullern legesenter er vikar for oss den uken. De håndterer kun mer akutte hendelser som oppstår.

E-konsultasjon og reseptfornying på Pasientsky vil ikke være mulig uke 30. Fornying av resepter må derfor gjøres før uke 30 og generelle sjekker og kontroller må planlegges utenom denne uken.

Ullern Legesenter

Adresse: Hoffsveien 48
Telefon: 22 51 11 00

Krav om fornyet førerkort for diabetikere i 2022

Endring i maksimal varighet av førerkort fra 01.01.2023

Hos personer med diabetes, som bruker blodsukkersenkende legemidler, kan førerkort fra 01.01.2023 ha maks 5 års gyldighetstid (førerkortgruppe 1) eller maks 3 år (førerkortgruppe 2 og 3), uavhengig av om middelet kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker) eller ikke.

Personer med diabetes som bruker antidiabetika, må derfor i løpet av 2022 få ny tidsbegrenset helseattest dersom de ikke allerede har dette, se:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/forerkort/blodsukkersenkende-legemidler-og-helseattest

Ved kostregulert diabetes kan førerrett gis med vanlig varighet.

Vær raskt ute for fornyelse av ditt førerkort hvis dette gjelder deg. Det kan bli vanskelig å tilby tid til alle i desember 2022!


Pinsen 2022

Vi holder stengt fredag før pinse og frem til og med 2. pinsedag 03.06.2022 - 06.06.2022.

Ullern Legesenter er vikar for oss fredag 03.06.2022. De håndterer kun mer akutte hendelser som oppstår.

Adresse: Hoffsveien 48
Telefon: 22 51 11 00


Ekstern telefontjeneste

Fra 01.03.2022 vil Bjørnsletta Legesenter ha ekstern telefontjeneste. Det betyr at når du ringer til oss vil en hyggelig ekstern medarbeider svare på din henvendelse og sende beskjed videre til oss. Vi ber om forståelse for noe innføring den første perioden.


Ny lege på Bjørnsletta legesenter! 

Bydel Ullern har tildelt Bjørnsletta Legesenter en ny fastlegehjemmel, og vi har dermed tatt inn Dr. Daniel McFadden som fjerde lege på senteret! Det er mange ledige pasientplasser på den nye listen og en kan således forvente kort ventetid.


Vikaroversikt

Dr. Agnes Rybak jobber som fastlegevikar for Dr. Barbro Braathen hver torsdag