Bjørnsletta Legesenter

Ditt legesenter på Ullern

Velkommen til Bjørnsletta Legesenter

Bjørnsletta Legesenter er en veldrevet firelegepraksis bestående av dr. Barbro Flage Braathen,
dr. Jan Olav Sørdal, dr. Diako Hamedi og dr. Daniel McFadden. 

Legekontoret holder til i fine lokaler på Ullern med gode parkeringsmuligheter,
og ligger i umiddelbar nærhet til både buss og t-bane. 

Aktuelt 

Ny helsesekretær 

08.08.22 har vi gleden av å ønske Narin Mahdi Salhi velkommen som ny helsesekretær! 


Nytt venteværelse (01.08.22)!

Vi har fått nytt venteværelse på Bjørnsletta legesenter. Vi holder fortsatt til i samme lokaler. 
Har du bestilt time hos lege, trenger du ikke melde fra i luken. Benytt venteværelse, og legen vil rope deg opp.


Sommeren 2022

Våre leger avvikler som vanlig ferie på litt forskjellig tidspunkt. Under ser du oversikten for ferieavvikling 2022


Legene avvikler ferie i følgende uker: 

Dr. Barbro Flage Braathen har ferie uke 26, 27, 28, 29, 30, 31 (delvis) og 32 (delvis)

Dr. Diako Hamedi har ferie uke 26, 27, 28, 29, 30 og 31

Dr. Jan Olav Sørdal har ferie uke 27, 28, 29 og 30

Dr. Daniel McFadden har ferie uke 27, 28, 29 og 30

Dr. Agnes Rybak har ferie 26, 28, 29, 30 og 31

Det er innsatt to flinke vikarer på kontoret i denne perioden. Thea Schønning jobber som fastlegevikar for Dr. Diako Hamedi, og Øyvind Solheim for resterende leger. 

Vi holder stengt i uke 30 (25/07-29/07).

Ullern legesenter er vikar for oss den uken. De håndterer kun mer akutte hendelser som oppstår.

E-konsultasjon og reseptfornying på Pasientsky vil ikke være mulig uke 30. Fornying av resepter må derfor gjøres før uke 30 og generelle sjekker og kontroller må planlegges utenom denne uken.

Ullern Legesenter

Adresse: Hoffsveien 48
Telefon: 22 51 11 00

Krav om fornyet førerkort for diabetikere i 2022

Endring i maksimal varighet av førerkort fra 01.01.2023

Hos personer med diabetes, som bruker blodsukkersenkende legemidler, kan førerkort fra 01.01.2023 ha maks 5 års gyldighetstid (førerkortgruppe 1) eller maks 3 år (førerkortgruppe 2 og 3), uavhengig av om middelet kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker) eller ikke.

Personer med diabetes som bruker antidiabetika, må derfor i løpet av 2022 få ny tidsbegrenset helseattest dersom de ikke allerede har dette, se:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/forerkort/blodsukkersenkende-legemidler-og-helseattest

Ved kostregulert diabetes kan førerrett gis med vanlig varighet.

Vær raskt ute for fornyelse av ditt førerkort hvis dette gjelder deg. Det kan bli vanskelig å tilby tid til alle i desember 2022!


 Pinsen 2022

Vi holder stengt fredag før pinse og frem til og med 2. pinsedag 03.06.2022 - 06.06.2022.

Ullern Legesenter er vikar for oss fredag 03.06.2022. De håndterer kun mer akutte hendelser som oppstår.

Adresse: Hoffsveien 48
Telefon: 22 51 11 00


Ekstern telefontjeneste

Fra 01.03.2022 vil Bjørnsletta Legesenter ha ekstern telefontjeneste. Det betyr at når du ringer til oss vil en hyggelig ekstern medarbeider svare på din henvendelse og sende beskjed videre til oss. Vi ber om forståelse for noe innføring den første perioden.


Ny lege på Bjørnsletta legesenter! 

Bydel Ullern har tildelt Bjørnsletta Legesenter en ny fastlegehjemmel, og vi har dermed tatt inn Dr. Daniel McFadden som fjerde lege på senteret! Det er mange ledige pasientplasser på den nye listen og en kan således forvente kort ventetid.


Vikaroversikt

Dr. Eva-Maria Coester-Hamedi er i foreldrepermisjon. Hun er tilbake etter sommeren 2022.Fastlege Diako Hamedi jobber alle dager inntil hun er tilbake.

Dr. Agnes Rybak jobber som fastlegevikar for Dr. Barbro Braathen hver torsdag.