PRØVESVAR

Mange prøver tas her på legesenteret. Noen prøver analyseres her ved legesenteret mens andre prøver må tas og/eller analyseres på andre laboratorier, sykehus, spesialister, m.fl. Dersom du ønsker en gjennomgang av prøvesvar, kan dette gjøres på en telefonkonsultasjon, e-konsultasjon eller vanlig time. Vi oppfordrer til å bestille time 1-2 uker etter prøvetagning.

Dersom din fastlege har benyttet elektronisk rekvirering til Fürst, kan du få tilgang til dine egne prøvesvar via hjemmesiden til Fürst på  Furstpasient.no. Fürst Forum er et nettbasert verktøy som sikrer samspillet mellom legekontor og laboratoriet ved elektronisk rekvirering og svarrapportering.