ÅPNINGSTIDER

Telefontid

    kl. 08.30-11.00

Resepsjon, mandag til fredag

kl. 08:30 - 12.00 og 13.00 - 15.00

Laboratoriet, mandag til fredag

kl. 08:30 - 12.00 og 13.00 - 15.00

Laboratoriet, drop in (blodprøver)

kl. 08.30 - 10.00

Lunsj

kl. 12.00 - kl. 13.00