Hvem er vi?


Leger ved Bjørnsletta Legesenter


Barbro Flage Braathen 

Spesialist i Allmennmedisin 

Jan Olav Sørdal 

Spesialist i Allmennmedisin

Diako Hamedi 

Spesialist i Allmennmedisin

Daniel McFadden 

Spesialist i Allmennmedisin

Eva-Maria Coester-Hamedi (permisjon frem til 31.08.2022)

Allmennlege i Spesialisering/Fastlegevikar hver tirsdag for lege Diako Hamedi

Agnes Rybak

Allmennlege i Spesialisering/Fastlegevikar hver torsdag for lege Barbro Flage Braathen 


Helsesekretærer ved Bjørnsletta Legesenter


Siv Stormo-Gaustad 

Kontorleder / helsesekretær 


Narin Mahdi Salih 

Helsesekretær


Nora Farhat 

Helsesekretær