Hvem er vi?

Leger ved Bjørnsletta Legesenter

Lege Barbro Flage Braathen
Spesialist i Allmennmedisin

Lege Jan Olav Sørdal
Spesialist i Allmennmedisin

Lege Diako Hamedi
Spesialist i Allmennmedisin

Lege Daniel Mc Fadden
Allmennlege i Spesialisering

Lege Eva-Maria Coester-Hamedi (permisjon frem til 31.08.2022)
Allmennlege i Spesialisering/Fastlegevikar hver tirsdag for lege Diako Hamedi.

Agnes Rybak
Allmennlege i Spesialisering/Fastelegvikar hver torsdag for lege Barbro Braathen