Hvem er vi?


Leger ved Bjørnsletta Legesenter


Barbro Flage Braathen 

Spesialist i Allmennmedisin 

Jan Olav Sørdal 

Spesialist i Allmennmedisin

Diako Hamedi 

Spesialist i Allmennmedisin

Daniel  Mc Fadden 

Allmennlege i Spesialisering 

Agnes Rybak

Allmennlege i Spesialisering/Fastlegevikar hver torsdag for lege Barbro Flage Braathen 


Sekretærer ved Bjørnsletta Legesenter


Nora Farhat 

Medisinsk sekretær