Influensavaksine

13.10.2021

Kun timebestilling. Ingen drop-in! 

Kun timebestilling. Ingen drop-in!

I første rekke er det kun pasienter i risikogrupper som kan vaksineres. Risikogrupper er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pasienter som er i risikogruppe kan bestille time til vaksinering på Pasientsky eller ringe oss. Pasienter som har time hos legen kan få vaksinen satt på time inne hos legen. 

Alle øvrige pasienter kan bestille time til vaksinering fra november 2021.