Krav om fornyet førerkort for diabetikere i 2022

21.06.2022

Endring i maksimal varighet av førerkort fra 01.01.2023

Hos personer med diabetes, som bruker blodsukkersenkende legemidler, kan førerkort fra 01.01.2023 ha maks 5 års gyldighetstid (førerkortgruppe 1) eller maks 3 år (førerkortgruppe 2 og 3), uavhengig av om middelet kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker) eller ikke.

Personer med diabetes som bruker antidiabetika, må derfor i løpet av 2022 få ny tidsbegrenset helseattest dersom de ikke allerede har dette - se https://www.helsedirektoratet.no/tema/forerkort/blodsukkersenkende-legemidler-og-helseattest

Ved kostregulert diabetes kan førerrett gis med vanlig varighet.

Vær raskt ute for fornyelse av ditt førerkort hvis dette gjelder deg. Det kan bli vanskelig å tilby tid til alle i desember 2022!